Doğru Yöntemlerle İngilizce Eğitimi: Çocukların Sırrı

Uzun zamandan beri, ingilizce eğitimiyle ilgili yazılarımda, ülkemizdeki İngilizce eğitimi yanlış yöntemlerle yapılıyor diyorum. Gerek devlet okullarında ve gerekse özel İngilizce kurslarında verilen İngilizce eğitimi, İngilizceyi analiz ederek öğretme yaklaşımıyla veriliyor. İngilizcenin bir iletişim aracı olduğu unutularak, sanki ölü bir şeymiş gibi İngilizceyi analiz etmeye, gramer kurallarını ve kelime listelerini ezberlemeye çalışıyoruz.

Durum böyle olunca uzun yıllar ingilizce eğitimi alan öğrenciler, bir çok ingilizce kelime ve gramer kuralını bildikleri halde akıcı ingilizce konuşamıyorlar. İngilizceyi sıkıcı ders kitaplarıyla, metematik ya da geometri gibi zorunlu bir ders öğrenir gibi öğrenmeye çalışan öğrenciler, ingilizce konuşurken utanıyor, eziklik hissediyor ve çekiniyorlar.

Sonra öğrencilerin bir çoğu, dil öğrenme konusunda yeteneksiz olduğunu düşünmeye başlıyor. Her konuda insanların yetenekleri farklı farklıdır. Ancak dil öğrenme konusunda durum biraz farklıdır. Sonuçta hepimiz anadilimizi konuşuyoruz. Ana dilimizi konuşmayı ise ders kitaplarıyla, gramer kurallarıyla ve kelime listeleriyle öğrenmedik. Ana dilimizi konuşmayı kolayca öğrendiğimize göre bizde bir sorun yok demektir. Aslında beynimiz dil öğrenmeye son derece elverişli olarak yaratılmıştır.

Peki, İngilizce öğrenmek için yıllardır kullandığımız yöntemler yanlışsa, doğru yöntemler nelerdir? Hızlı ve kolay İngilizce konuşmak için İngilizceyi nasıl öğrenmemiz gerekir? İşte bu konuda sizlere Effortless English yöntemlerinden sık sık bahsediyorum. Effortless English, çocukların ana dillerini öğrenirken kullandıkları yöntemlerden yararlanılarak oluşturulmuş bir sistemdir.

Bu yazının en altında Effortless English yöntemlerini özetleyeceğim ancak, önce Effortless English yöntemlerine ilham veren, Dr. J. Marvin Brown tarafından kaleme alınmış bir makaleyi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ÇOCUKLAR GİBİ DİL ÖĞRENME

1984 Senesinde Bankog’daki Amerikan Üniversitesi Dil Merkezi, Tayland dilini öğretmek için yeni bir yaklaşım uygulamaya başladı. Bu yönteme Dinleme Yaklaşımı (The Listening Approach) adı verildi. Son zamanlarda daha çok AGL (Otomatik Dil gelişimi – Automatic Language Growth) olarak anılmaya başlandı.

Otomatik konuşma becerisi kazanmadan önceki her konuşma denemesi (ve hatta o dilde düşünme girişimi bile) hasara sebep olur ve kazanılacak beceriyi engeller. Diğer bir deyişle bu yöntem, çok uzun bir sessiz kalma dönemi kullanır.

Sessiz kalma dönemi boyunca öğrenciler sadece dinlemeye odaklanır. 6-12 aylık yoğun bir dinleme döneminden sonra; öğrenciler kendiliğinden, doğal olarak, hiçbir zorlanma olmadan ve kuracağı cümleyi düşünmeksizin konuşmaya başlamıştır.

1- ÇOCUKLARIN SIRRI

Hepinizin bildiği gibi, insanlar yeni bir ülkeye taşındıklarında çocuklar sonunda o ülkenin dilini, kendi ana dili gibi konuşabilir ama yetişkinler konuşamaz. Bu durumu açıklarken, çocukların özel bir yeteneği olduğu ve büyüdükçe bu yeteneği kaybettikleri savunulurdu. Bizim eğitimcilerimiz diyorlar ki; yetişkinler için diller doğal olarak öğrenmek yerine, öğretilmeli ve çalışarak öğrenilmelidir.

Peki, mevcut dil öğretme yöntemlerimizden daha iyi bir öğretme tekniği olamaz mı? Neden? Mesela orta Afrika’daki bir yetişkin, yeni bir dil konuşan başka bir topluma gittiğinde bizim modern öğrencilerimizden daha iyisini yapabilir mi? Bize bu işi ilk öğreten öğretmenlerimiz yanılmış olamazlar mı? Belki de yetişkinler çocukların yaptığını yapabilir. Belki bu sadece onları başarmaktan alıkoyan, yetişkin davranışıdır (yetenek eksikliği değil).

YANLIŞ: Çocuklar, Yetişkinlerin yapamadığı bir şeyi yapıyor.

SORULMAYAN SORU: Bir Yetişkin, bir yıl boyunca hiç konuşmaksızın, sadece dinlese ne olurdu?

CEVABIMIZ: Hem çocuklar, hem de yetişkinler bunu doğru olarak yapabilirler, ama sadece yetişkinler bunu yanlış yapabilirler.

Dört yaşındaki bir çocukla bir yetişkinin, yabancı dil konuşan birine karşı tepkilerini bir düşünün. Yetişkin olan, konuşup cevaplar vermeye çalışırken, çocuk genellikle sadece dinler.

Çocukların sırrının sadece konuşmaya çalışmadan dinlemek olduğunu anlıyoruz. Akla uygun olan şudur ki, bir şeyleri sürekli doğru olarak dinlemek dili doğru olarak yapılandıracaktır. Bir şeyleri daima yanlış olarak söylemek de onu yanlış yapılandırır.

Yetişkin bireyler de çocukların yaptığı şeyi aynen yapsalardı ne olurdu (bir yıl boyunca hiçbir şey konuşmaya çalışmadan sadece dinlemek) 1984 de, Bankong’daki AUA dil merkezi, Tai okullarında tam da bu yapılmaya başlandı. Öğrenciler neredeyse bir yıl boyunca hiçbir şey konuşmadan sadece dinlediler. Yetişkinlerin neredeyse çocuklarla aynı sonucu elde ettiklerini gördük.  Eğer yetişkinler; bütün bir yıl, hiçbir şey konuşmaya çalışmadan, gerçek durumlardaki doğal konuşmaları anlarlarsa, temiz ve akıcı bir konuşma otomatik olarak gelecektir.

Çocuklarla yetişkinler arasındaki fark; yetişkinlerin doğru yapma yeteneğini kaybetmesi değil, çocukların yanlış yapma eğilimi kazanmamalarından gibi görünüyor (işte bu, zorlanmış konuşma çabasının doğal yeteneğimizi tahrip etmesidir.) Zorlanmış konuşma gayreti yetişkinlere zarar verir.

Devamlı birinin cümleleri hakkında düşünmek, onları tercüme etmek, kelimeleri doğru yerlerine koymaya çalışmak, gramer olarak analiz etmek ve bunun gibi herhangi bir yönden düşünmek, sizin yerli bir konuşmacı gibi konuşmanızı önler.

Doğal konuşma (Otomatik olarak gelen konuşma) yanlış bile olsa size zarar vermeyecektir. Zarar yanlış konuşmaktan gelmez, konuşurken dille ilgili düşünmekten gelir.

Bizim tavsiye ettiğimiz şey nedir? Çocukların daima doğal konuşmacı haline gelmelerinin sebebini tavsiye ediyoruz. Çünkü onlar dinleyerek öğreniyorlar. Yetişkinlerin yapamadığı şeyi tavsiye ediyoruz, çünkü onlar konuşmaya çalışarak öğreniyorlar. Yetişkinler çok fazla konuşurlar

Doğru Formülümüz şöyle: Dinle; Konuşma; Sabırlı Ol. Ve şimdi anlaşılan o ki bu yalnızca çocukların sırrı değilmiş. Bu herkesin sırrıdır aslında. Ve çocuklar bunu daha bağlılıkla ve sabırla yaparken, yetişkinler daha hızlı yapabilir.

2-ALG (Automatic Language Growth) NASIL ÇALIŞIR

Pek çok dil öğretmeni, öğrencilerine sürekli olarak, yapabildikleri kadar konuşmaya çalışmalarını ve bir şey söylemeden önce dikkatlice düşünmelerini, böylece doğru yapacaklarını söylerler. Ben de şimdi şunu söylüyorum; Bu tarz bir konuşma ve düşünme, kesinlikle yetişkinlerin dili iyi öğrenmelerini önleyecektir.

3-ALG’Yİ SINIFLARDA UYGULAMAK

Yeni bir ülkeye taşınan çocuklara baktığımızda, onların dinlediğini, güldüğünü ve öylece baktığını görürüz. Çocuğun sırrı: kulaklar açık, ağız kapalı ve test yok. Onlar iki yıl içinde neredeyse yerli konuşmacı gibi olurlar.

Sonra dünyadaki diğer dil sınıflarına baktığımızda, tam da tersini görürüz: kulaklar uygulamada kapalı; (öğrenciler, kulakları yerine gözlerini kullanıyorlar), ağız açık ve bir sürü test. Bu öğrencilerin çok az bir kısmı yerli konuşmacılar gibi olabilir.

Modern öğrencilerin ihtiyacı olan iki şey:

Her şeyden önce gayet ilgi çekici (eğlenceli, heyecanlı, meraklı v.b.) olan bir dili tecrübe ediyor olmalılar. Ki bu şekilde öğrenciler yeni bir dil kullanıyor olduklarını unutsunlar.

Ve İkinci olarak, öğrencilerin eğitim gördüğü dilin anlaşılabilirlik düzeyi öğrenmek için yeterli derecede yüksek olmalıdır. Bu ilk günden %80-%100 olması anlamına gelir.

Öğretmenleri, ilgi çekici ve anlaşılabilir olmaları için iyice eğitmek gerekiyor. Ama işte bu başarının sırrıdır. İlginç ve anlaşılabilir İngilizce dinlemek ve uzun bir sessizlik dönemi (konuşmaya çalışmadan dinlemek) bir yerli konuşmacı gibi konuşabilmenin anahtarıdır.

Yazar: Dr. J. Marvin Brown

Kaynak: Effortless English Club

Effortless English Metodu ile İngilizce Eğitimi

Şimdi çocukların dil öğrenme yöntemlerinden ilham alınarak oluşturulmuş Effortless English metodunu ve temel aldığı İngilizce eğitimi yaklaşımını kısaca özetleyelim. Yöntemlerin üzerine tıklayarak AJ Hoge videolarını izleyin ve açıklamalarımızı okuyun. Bu yöntemleri ayrıntılı olarak öğrenin ve ingilizce eğitiminizde bu yöntemleri kullanın. Böylece çok daha hızlı ve kolay ingilizce öğrenecek ve yakında akıcı ingilizce konuşacaksınız.

Birinci Yöntem: Kelime Ezberlemeyin: İngilizce kelime öğrenme yöntemi olarak, yeni ingilizce kelimeleri gördüğünüzde tek kelime olarak öğrenmeye çalışmayın. Bunun yerine phrase dediğimiz kelime grupları olarak alıp öğrenin. Bu şekilde İngilizce kelimeleri 3-4 kat daha hızlı öğrenebilirsiniz.

İkinci Yöntem: Gramer Çalışmayın: İngilizce gramere odaklanmak, İngilizce konuşmayı öldürür. Çünkü konuşurken düşünmeye vakit yoktur. Ana dilinizi konuşurken dil bilgisi kurallarını düşünüyor musunuz? Otomatik olarak kelimeler, cümleler ağzımızdan dökülüyor.

Üçüncü Yöntem: İngilizce Dinleyin: İngilizce çalışma zamanınızın büyük bölümünü dinleme aktivitelerine ayırın. Ders kitaplarından öğrenmeyi bırakın. İngilizceyi gözlerinizle değil, kulaklarınızla öğrenin. İngilizceyi, çocukların öğrendiği gibi dinleyerek öğrenin.

Dördüncü Yöntem: Tekrarlı ve yavaş öğrenin: Okullarda ve İngilizce kurslarında yapılan en büyük yanlışlardan biri, İngilizce kitabındaki bütün konuları bitirmek için hızlı gitmektir. Otomatik ingilizce konuşabilmek için aynı konuyu tekrar tekrar dinleyerek uzmanlaşmalısınız.

Beşinci Yöntem: Point Of View: Küçük hikayeleri, önce geçmiş zamanda, sonra aynı hikayeye, tamamlanmamış geçmiş zamanda ve sonra aynı hikayeyi gelecek zamanda dinleyin. Böylece İngilizce grameri otomatik olarak öğreneceksiniz.

Altıncı Yöntem: Gerçek İngilizce Öğrenin: Kitaplardan öğrendiğiniz İngilizceyle; Filmlerde, sokakta ve gerçek hayatta kullanılan ingilizce çok farklıdır. Günlük hayatta kullanılan İngilizceyi anlamak için gerçek İngilizce öğrenin.

Yedinci Yöntem: Dinle ve Cevapla Yöntemi: Okullarda ve İngilizce kurslarında dinle ve tekrarla yöntemini kullandınız. Bu faydalı bir yöntem değildir. Dinle ve cevapla yönteminde, küçük hikayelerin içinde hocanın sorduğu basit sorulara yüksek sesle cevaplar verin. Böylece otomatik İnigilizce konuşma refleksiniz çok hızlı gelişecektir.

Effortless English kurusucu AJ Hoge, bu 7 yöntemi kullanarak çok özel ve faydalı mp3 ingilizce eğitim setleri oluşturmuştur. Bu ders setleri, doğru yöntemlerle İngilizce öğrenmenize katkı sağlar ve piyasadaki birçok ingilizce kursundan daha faydalıdır. AJ Hoge’un oluşturduğu ingilizce eğitim setlerinden birincisi Original Effortless English setidir. Bu seti, intermediate (orta) seviyede olan arkadaşlara tavsiye ederim. İkinci set ise Power English dersleridir. Bu ders setini de intermediate-advanced (orta ve ileri) seviyede olan arkadaşlara önemle tavsiye ediyorum. Okullarda verilen İngilizce eğitimi sonrasında anlıyorum ama konuşamıyorum diyenler mutlaka faydalanmalı.

Effortless English sitesini incelemek için tıklayın.

Paylaşmak Güzeldir:
16 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir