Amerikan İngilizcesi

Konuşma İngilizcesi Ders 4

Amerikan İngilizcesinde, günlük konuşma dilinde meydana gelen değişiklikleri öğrenmeye devam ediyoruz. Bu tür çalışmalar, ingilizce filmleri, daha doğrusu gerçek İngilizceyi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Şimdi yukarıdaki video dersimizi birkaç kere izleyerek, günlük konuşma İngilizcesinde meydana gelen değişimleri öğrenelim.

Amerikan konuşma İngilizcesi yeni ifadeler:

Give (someone) a hand: birine yardım etmek; birini alkışlamak

Goof up: bozmak, becerememek, yüzüne gözüne bulaştırmak. Bazı insanlar screw up ifadadesini kullanırlar. Ancak screw up ifadesi daha kötü durumlar için yaygın olarak kullanılır.

See?: Anladın mı? Anlıyor musun?

Konuşma İngilizcesinde Telaffuz:

Can you gimme a hand? “Give me” ifadesi, konuşma dilinde “gimme” olarak telaffuz edilebilmektedir.

Whaddya doin’: “What are you” ifadesi “whaddya” olarak telaffuz edilmiştir. Ayrıca “ing” ile biten fiillerin sonundaki “g” konuşma dilinde genellikle düşer.

Lemme see: “Let me” ifadesi, konuşma dilinde “lemme” olarak telaffuz edilmektedir.

You just hafta put these on the other way: “have to” ifadesi, konuşma dilinde genellikle “hafta” olarak telaffuz edilir.

Konuşma İngilizcesinde Gramer:

See?: Cümledeki bazı kelimeler düşmektedir. Tam cümle şu şekildedir: Do you see?

Paylaşmak Güzeldir:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by Anders Norén