Amerikan İngilizcesi

Amerikan İngilizcesi Ders 2

Amerikan İngilizcesi video derslerimizin ikinci bölümünde öğreneceğimiz yeni ifadeler, telaffuz değişimi ve gramer yapısındaki değişiklikler aşağıdaki gibidir.

Amerikan slang ifadeler:

Hey there!: günlük konuşma İngilizcesinde selamlama için kullanılır.

Hold on a sec: Birini bekletmek için kullanılır. Cümlenin tamamı şöyledir: “Can you hold on a second?” Resmi konuşmalarda daha nazik olarak: “Could (would) you please hold?” ya da “One moment please.” Cümlesi kullanılabilir.

Bye: Konuşma İngilizcesinde “Good-bye” yani Allaha ısmarladık.

Amerikan İngilizcesinde Telaffuz:

How ya doin?: You kelimesi bazen ya olarak değişmektedir. “ing” ile biten fiiller çoğu zaman sondaki “g” yi kaybederler.

She’s comin now, okay?: yine, son “g” kelimenin sonundaki “ing” den düşmüştür.

Amerikan İngilizcesinde Gramer:

Daha önceki dersimizde de gördüğümüz gibi, cümle tüm konuşmacılar için açıksa, yardımcı fiiller kaybolabilmektedir. Video dersimizdeki örnek cümlemizde “Coming” cevabı verilmektedir. Cümlenin tam hali: I’m coming olacaktır.

Paylaşmak Güzeldir:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by Anders Norén