İngilizce Kelime Öğrenme Ders 11a: Babalar Günü

Babalar günü konusunu işleyeceğimiz, ingilizce kelime öğrenme dersinin birinci bölümünde, make fiili ile phrase (kelime grubu) oluşturmayı öğreneceğiz.

Set phrase, insanların genellikle beraber kullandığı bir ya da birkaç kelimeden oluşan kelime grubunun, yep yeni bir anlam ifade etmesidir. Örnek vermek gerekirse, İngilizcede DO a mistake ifadesi kullanılmaz. Onun yerine MAKE a Mistake ifadesi kullanılır.

Bugünkü ingilizce kelime öğrenme video dersimizde, Make ile kullanılan 12 phrase öğrenecek ve bunların kullanımlarına ilişkin örnek ve alıştırmaları izleyeceğiz. Bu ilk bölümde öğreneceğimiz 8 adet ingilizce phrase anlamları aşağıdaki gibidir.

Make Do / Make Do With: idare etmek, yetinmek
Make a point of (doing something): önem vermek, dikkat etmek, özen göstermek
Make up your mind: karar vermek, karara varmak
Make the most of something: bir şeyden azami derecede faydalanmak
Make something of yourself: başarılı olmak, saygı duyulan biri olmak
Make plans: Planlar yapmak.
Make a acquaintance of: Biriyle tanışmak, kendini tanıtmak
Make a life for yourself: yerini bulmak; bir evi, işi ve ailesi olmak. Mutlu olacağı bir hayata sahip olmak.

Sitemizdeki ingilizce öğrenme video derslerimizi tekrarlı olarak izlemenizi öneriyoruz. Böylece yeni kelime ve phrase anlamlarını özümseyerek öğrenebilirsiniz. Make ile oluşturulan diğer 4 adet phrase anlamlarını bir sonraki video dersimizde öğreneceğiz.

İngilizce Kelime Öğrenme Dersleri:

Ders 10: Saint Patrick’s Day

Ders 9: Sevmek

Ders 8: Evlilik

Ders 7: Spor

Paylaşmak Güzeldir:
One Comment

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir