İngilizce Kelimeler 12a Bağımsızlık Günü

İngilizce kelimeler video derslerimizin 12. bölümünde hocamız Jennifer bizlere, Amerikan tarihi hakkında ve Amerikalıların (4 Temmuz) Independence Day olarak kutladıkları Bağımsızlık günüyle ilgili bilgiler veriyor. Bu bilgileri bizimle paylaşırken bir yandan da konuyla ilgili İngilizce kelimeleri öğretiyor.

İngilizce Kelimeler:

colony: sömürge, koloni, sömürgede halkı, topluluk

declare: açıklamak, beyan etmek, ifade vermek, ilan etmek, bildirmek; fikrini belirtmek, deklârasyon yapmak; afişe etmek.

independence: bağımsızlık

recognize: tanımak; farkında olmak; farkına varmak; kabul etmek, haklı bulmak; onaylamak, tanımak; takdir etmek.

protest: itiraz etmek, karşı çıkmak, protesto etmek, reddetmek, protesto çekmek, iddia etmek, teminât vermek

destroy: tahrip etmek, yıkmak, imha etmek, mahvetmek, harap etmek; öldürmek; ümidini yıkmak; tüketmek.

set in motion: harekete geçmek.

adopt: evlât edinmek, nüfusuna geçirmek; benimsemek, kabul etmek; sahip çıkmak;

stand against: başkaldırmak, karşısına koymak, engel olmak, karşı gelmek, muhalefet etmek, karşı çıkmak, kafa tutmak, karşı olmak, itiraz etmek.

support: desteklemek, para yardımı yapmak, dayamak, destek olmak, güç vermek, para sağlamak, taraftarı olmak.

separate: ayırmak, bölmek, dağılmak, ayırt etmek, ayrıştırmak, kaymağını almak, ayrılmak, ayrı yaşamak, ayrışmak, kopmak, çıkmak

gain: kazanmak, kâr etmek, elde etmek, artırmak, ilerlemek, yükselmek, çoğalmak, ulaşmak, ileri gitmek (saat), almak.

gradual: aşamalı, kademeli, derece derece.

tragedy: trajedi, facia, felâket

pursue: izlemek, peşinde koşmak, takip etmek, kovalamak, peşinde olmak, peşine düşmek, yürütmek, devam etmek, sürdürmek

compassion: merhamet, sevgi, acıma, sevecenlik, şefkât

at someone esle’s expense: bir şeyi başkalarını incitme pahasına yapmak.

İngilizce Kelimeler Video Dersleri:

Paylaşmak Güzeldir:

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir