İngilizce Gramer Öğren Ama Abartma Nasıl Mı?

Bu yazımızda Rahat İngilizce metodunun ikinci prensibini öğreniyoruz. İngilizce öğrenmek demek gramer öğrenmek değildir. İngilizce  kelimelerin anlamlarını öğrenmek de tek başına yeterli değildir. Konuyu daha iyi açıklayabilmek için biraz daha açalım. Yabancı dil ne işe yarar? Ya da şöyle soralım dili kullanma amacımız nedir? Tabi ki dilin gerçek işlevi  iletişim kurmaktır. Kısacası dili, duygu ve düşüncelerimizi anlatabilmek ve karşımızdaki insanları anlayabilmek için kullanırız.

Bu yüzden dil eğitiminde küçük ayrıntılara ve araçlara odaklanmak yerine büyük resmi görüp ona odaklanmak gerekir. Yabancı dil eğitiminde büyük resim, dilin ifade ettiği anlamdır. Yani akıcı iletişim kurmaktır. Oysa okullarda verilen İngilizce eğitiminde cümlelerin ifade ettiği anlamdan çok, cümlenin yapısına, yani gramere odaklanılmaktadır.

Başta da ifade ettğimiz gibi İngilizce öğrenmek gramer öğrenmek anlamına gelmez. İyi de hiç mi gramer öğrenmeyeceğiz? Gramer öğrenmeden nasıl İngilizce konuşabiliriz. Elbette gramer öğrenmeliyiz. Bilhassa İngilizce öğrenmeye yeni başlarken gramer bilmeden olmaz. Burada önemli olan grameri abartmamak ve sadece gramere odaklanmamaktır. İngilizcenin şekilsel yapısını analiz edip, detaylarda boğulursanız, büyük resmi kaçırmış olursunuz. İngilizce gramer bilgisi çok iyi olup, sınavlardan yüksek notlar aldığı halde akıcı İngilizce konuşamayanların durumu buna bir örnektir.

ingilizce öğrenmeİngilizce gramer kurallarına çok fazla odaklanmak, dili beynimizde analiz etmemiz demektir. Bu da akıcı konuşmamıza engel olur. Çünkü konuşurken düşünmek için zaman yoktur. Yazma konusunda sıkıntı yok. Çünkü acelemiz yoktur. Yazdığımız şey hakkında düşünebiliriz. Yanlışlarımızı düzeltebiliriz. Ancak konuşmak istediğimizde durum farklılaşır. Konuşma esnasında gramer kurallarını düşünmek için zamanımız yoktur. Karşımızdaki insanı hemen anlamak ve anında cevaplamak durumundayız.

Şimdi kendinizi Türkçe konuşurken gözlemleyin. Kelimeler ve cümleler ağzınızdan otomatik olarak dökülüyor değl mi? Konuşma esnasında “şimdi acaba hangi yapıyı kullansam, edilgen miydi, etken miydi, pasif mi, geçmiş zaman mı kullansam” diye düşünmüyoruz.

O halde yapmamız gereken, İngilizce gramer kurallarını bilmek değil, onları doğru ve otomatik olarak kullanmayı öğrenmektir. Bu da ancak onları uygulamakla, yani bol bol kullanmakla olur. Bunu nasıl yapacağınızı bir sonraki prensibimizde açıklayacağız. Ama şimdilik şunu bilmek önemlidir:

İngilizce Gramere Değil, Anlama Odaklanın!

İngilizce öğrenirken büyük resme odaklanma konusunda yaptığımız bir başka hata da, İngilizce kelime öğrenirken uyguladığımız tekniklerdir. Yıllardır İngilizce kelimeleri tek tek liste yapıp ezberlemeye çalıştık. İşte bu da, büyük resmi bırakıp küçük parçalara odaklanmaktır. İngilizce kelimeleri tek tek öğrenmeye çalışmayın. Bunun yerine phrase denilen kelime gruplarına ve cümleciklerin bütün anlamına odaklanın.

Tıpkı yukarıda İngilizce gramer öğrenmeyin demediğim gibi, tek kelimelerin anlamlarını öğrenmeyin de demiyorum. Tabi ki bilmediğimiz bir kelimeyle karşılaştığımızda bir sözlük yardımıyla o kelimenin anlamını öğrenmeliyiz. Ama genel olarak çalışmalarımızda yeni kelimemizi içinde bulunduğu cümlecikle birlikte not edip, o şekilde öğrenmeye çalışmak çok daha etkili sonuçlar vermektedir.

Effortless English seti metodunu anlatırkende belirttiğimiz gibi, bu konuda ünlü dil bilimci Dr. James Asher yaptığı araştırmada; phrase ile öğrenenlerin, tek tek İngilizce kelime öğrenenlere göre 4-5 kat daha hızlı öğrendiğini kanıtlamıştır.

Şimdi küçük bir örnek verelim. Diyelim ki “like” (sevmek, hoşlanmak) kelimesini bilmiyorsunuz ve bir yazı okurken “She likes chocolate” (O çikolata sever) ifadesine rastladınız. Yeni kelimemizi tek olarak bir kenara not edip, bu şekilde ezberlemeye çalışmaktansa, bu ifadeyi bütün olarak yazıp çalışıyoruz ve tekrarlıyoruz.

Bu şekilde İngilizce kelime öğrenmenin genel olarak iki önemli faydası vardır. Birinci fayda, bu şekilde öğrendiğimiz anlamı ve bilgiyi hatırlamak çok daha kolaydır. Çünkü, phrase dediğimiz kelime grubunun zihnimizde ifade ettiği bir resim, bir hikaye vardır. Bu da yeni öğrendiğimiz kelimenin anlamını hatırlamamıza yardımcı olur. Zihnimizde canlanan bu resim bize sadece kelimenin anlamını değil, daha pek çok bilgi de vermekte ve öğrenmeyi hızlandırıp kolaylaştırmaktadır.

Kelime gruplarıyla öğrenmenin diğer bir faydası da, gramer öğretmesidir. Yani bu şekilde yalnızca yeni kelimemizi değil, aynı zamanda kelime grubunun içerdiği grameri de kolayca öğrenip hatırlamış oluruz. Mesela yukarıdaki örneğimizde, “I like chocolate” cümlesindekinden farklı olarak üçüncü tekil şahısta fiilin sonuna ekstradan bir S eklendiğini öğrenmiş oluruz “She likes chocolate”.  Sonuç olarak, İngilizce kelime öğrenirken, kelimemizi içinde bulunduğu cümleyle birlikte öğrenmeye odaklanın. Yani;

Tek İngilizce kelimelere değil, cümleciklere, kelime gruplarına yoğunlaşın.

Rahat İngilizce sisteminin ikinci prensibini de öğrenmiş bulunuyoruz. Hızlı ve kolay İngilizce öğrenmek ve akıcı iletişim kurabilmek için büyük resme odaklanın. Küçük parçalara ve detaylara takılmayın. Önümüzdeki üç gün, en önemli 3 prensibimizi anlatacağım. Bu prensipleri öğrenip çalışmalarınızda uygulayarak çok hızlı ve kolay İngilizce öğreneceksiniz.

Ücretsiz İngilizce Mp3 Dinleme Dersleri İndir

Paylaşmak Güzeldir:

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir