İngilizce Gramer Anlatımı 4a Pasif

Jennifer’in hazırladığı ingilizce video dersler ile ingilizce gramer öğrenmeye devam ediyoruz. Bugünkü ingilizce gramer dersimizde The passive Voice olarak tabir edilen Edilgen Çatı konusunu öğrenmeye başlıyoruz.

İngilizce gramer Passive Voice dersimizin ilk bölümünde, pasif yapı nedir, pasip yapı nasıl oluşturulur, neden ve nerelerde kullanılır sorularına yanıt aramaya çalışacağız. Dersimizin seviyesi upper-intermediate ve advanced (orta ve ileri seviyedir).

Öncelikle yukarıdaki video ingilizce gramer dersimizin başındaki örnek cümleleri dikkatlice dinleyip yapılarını anlamaya çalışalım. İngilizce normal aktif cümlelerde direk olarak eyleme odaklanma vardır. İngilizce pasif yapıda ise, ön planda olan eylem değil, eylemin sonucudur.

İngilizce pasif yapı nedir? Tanım olarak pasif yapı: İngilizce cümlelerin, eylemi etkileyen kişi yada şeylere odaklanmaktır. Aşağıdaki örnek aktif ve pasif cümleleri inceleyelim:

  • İngilizce Aktif Cümle:

A Russian artist gave me an original painting.

  • İngilizce Pasif Cümle:

An Original painting was given to me by a Russian artist.

Örnek cümlelere dikkat edildiğinde, temelde aynı bilgileri vermelerine karşın özneleri ve yapıları değişmiştir. Aynı anlamı ifade etmelerine karşın, farklı unsurlara odaklanmışlardır. Bu da ingilizce pasif yapının en önemli özelliğidir. Birinci cümlede, eylemi yapan kişiye odaklanılmışken ikinci cümlede ise yapılan şeye (birinci cümlenin nesnesine) odaklanılmıştır.

İngilizce Pasif Nasıl Yapılır

Pasif formülümüz: Be + past participle

Örnek cümle: Original paintings are sold for lots of Money.

“Be” nin zamanlara göre nasıl şekillendiğini video dersimizden izleyebilirsiniz.

İngilizce pasif yapıda, eylemi gerçekleştiren kişiyi “by” kelimesini önde kullanarak söyleyebiliriz. Bu şekilde cümlenin sonunda eylemin kim tarafında gerçekleştirildiğini belirtmiş oluruz. Buraya kadar öğrendiklerimizi ingilizce gramer anlatımı videomuzdaki örnekleri izleyerek pekiştirelim.

İngilizce pasif yapı, “transitive” denilen geçişli fiillerle yapılırlar. Pasif yapıda, birinci cümlenin nesnesi, ikinci cümlenin öznesi olmaktadır. Yani pasif yapabilmek için birinci cümlenin FİİL CÜMLESİ olması gerekir. Sadece am, is are yardımcı fiilleri kullanılarak yapılan DURUM CÜMLELERİ pasif yapılamaz. Bir cümleyi pasif yapmak için, cümlede bir özne (subject) ve bir de nesne (object) olması şarttır. Örnekler için ingilizce gramer videomuzu izleyebilirsiniz.

İngilizce Gramer Anlatımı:

Paylaşmak Güzeldir:

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir