Temel Gramer

Ders 3c: The Simple Past Tense

Ders 3c: The Simple Past Tense (Basit Geçmiş Zaman) Üçüncü Bölüm

Bu bölümde öncelikle, düzenli ve düzensiz fiillerle basit geçmiş zaman konusunda çeşitli örneklerle pratik yapacağız. Daha önceki bölümlerde İngilizcede basit geçmiş zaman konusunu tanımaya ve anlamaya gayret ettik. Şimdi de onu sorular sorarak kullanmaya başlıyoruz. Yani basit geçmiş zamanda soru cümlesi yapmayı öğreneceğiz.

Bu dersimizde İngilizcedeki soru cümlelerini nasıl yapacağımızı öğreniyoruz. İngilizcede bir soru cümlesini iki şekilde yapıyoruz. Birinci şekil soru cümlelerinde Wh ile başlayan soru kelimelerini kullanıyoruz. (Video dersimizde çeşitli örnekleri inceleyin) Bir başka soru cümlesi de Yes No Question dediğimiz, cevap olarak evet ya da hayır ile başlanan soru cümleleridir.

Basit Geçmiş Zaman Dersleri:

Paylaşmak Güzeldir:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.