İngilizce Telaffuz

Ders 3a: Kafiye yoluyla Ritim

Bu video dersimizde İngilizcede kafiyeler yoluyla ritim ve cümle içindeki bazı kelimelere vurgu yapmayı öğreneceğiz. Tıpkı müzikteki gibi, şarkı söylerken ritim ve vurgu yaptığımız gibi, konuşurken de ritim ve vurgular vardır. Böylece konuşmamız tekdüzelikten kurtulur ve daha etkili iletişim kurarız. Hatta bazen aynı kelimeyi farklı vurgu ve ritimle söyleyerek anlamı bile değiştirebiliriz.

Paylaşmak Güzeldir:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.