Ders 3c: The Simple Past Tense

December 13, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Temel Gramer 

Ders 3c: The Simple Past Tense (Basit Geçmiş Zaman) Üçüncü Bölüm

Bu bölümde öncelikle, düzenli ve düzensiz fiillerle basit geçmiş zaman konusunda çeşitli örneklerle pratik yapacağız. Daha önceki bölümlerde İngilizcede basit geçmiş zaman konusunu tanımaya ve anlamaya gayret ettik. Şimdi de onu sorular sorarak kullanmaya başlıyoruz. Yani basit geçmiş zamanda soru cümlesi yapmayı öğreneceğiz.

Bu dersimizde İngilizcedeki soru cümlelerini nasıl yapacağımızı öğreniyoruz. İngilizcede bir soru cümlesini iki şekilde yapıyoruz. Birinci şekil soru cümlelerinde Wh ile başlayan soru kelimelerini kullanıyoruz. (Video dersimizde çeşitli örnekleri inceleyin) Bir başka soru cümlesi de Yes No Question dediğimiz, cevap olarak evet ya da hayır ile başlanan soru cümleleridir.

Basit Geçmiş Zaman Dersleri:

Ders 3a: The Simple Past Tense

December 9, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Temel Gramer 

The Simple Past Tense (Basit Geçmiş Zaman)

ingilizce gramer video dersinin birinci bölümünde, İngilizcede basit geçmiş zaman konusunu tanımlayıp onu anlamaya çalışacağız. Bu dersimizde be fiilinin geçmiş zamanda WAS ve WERE olarak kullanılması ve çeşitli örneklerle düzenli ve düzensiz fiillerin durumlarını inceleyeceğiz.

Düzenli fiillerde ed takısı ekleyerek fiili geçmiş zamana uyarlamanın kurallarını öğreneceğiz. Düzensiz fiillerde ise geçmiş zaman yapısının bir kuralı olmadığından, düzensiz fiilleri zaman içinde ayrı ayrı öğrenmemiz gerekiyor. Düzensiz fiillerin bir listesini internetten aratarak bulabilirsiniz. Google aramasına irregular verbs in english yazarak arama yapabilirsiniz. Ya da şu sayfayı inceleyebilirsiniz.