American Slang Dersleri 8a Cool Car

June 15, 2011 by · Leave a Comment
Filed under: Amerikan İngilizcesi 

Amerikan İngilizcesi (spoken english) 8. Dersimiz iki bölümden oluşuyor. Bu ilk bölümde günlük konuşmalarda geçen yeni kelimelerin anlamak için dersimizdeki örnek konuşmayı dinleyeceğiz. Daha sonra bu konuşmada geçen yeni kelimelerin anlamlarını yakından inceleyeceğiz.

Dersimizdeki günlük ingilizce konuşma öğreğindeki yeni kelimelerin anlamlarına bakalım:

Pretty much (nearly; mostly) neredeyse, hemen hemen, aşağı yukarı, büyük ölçüde.

A clunker (jalopy, junky car: a car that’s in bad) külüstür araba, hurda araba.

Fully loaded (having all the options, all the special features) Tam donanımlı.

High tech (advanced technology) Gelişmiş teknoloji.

(That’s) sweet! (very good (Cool!)) Bu harika bi şey!

User-friendly: (easy to use) kullanıcı dostu, kullanımı kolay.

Check (this) out: (look at this; consider) Şuna bir bak!

You name it: aklına ne gelirse (neredeyse her şey için)

Get a load of (this): listen to this! similar to check this out: Şunu bi dinle.

Hands-free: Elleri kullanmadan yönetebilme, eller serbest özelliği.

Voice activated: Sesli komut sistemine geçmek.

Cutting edge: Modern, güncel, teknolojinin önünde giden.

Like a dream: çok iyi, rüya gibi, süper.

Take it for a spin: take a short drive just for fun. Deneme ve eğlence için kısa bir sürüş yapmak.

You bet: definitely, for sure, of course, certainly: Kesinlikle!

Behind the Wheel: in the driver’s seat, in control of the car: Arabanın kontrolünde, şoför koltuğunda.

Be cool with that: have no objections. İtirazı olmamak.

Effortless English mp3 dersleriyle birçok ingilizce deyim ve slang kelimeyi otomatik olarak öğrenebilirsiniz. Effortless English altıncı kuralını anlatırken, gerçek ingilizce öğrenmenin öneminden bahsetmiştik. Ayrıntılı bilgi için 6. Kuralımızı okuyun ve videomuzu izleyerek gerçek İngilizcenin önemini A.J. Hoge’dan dinleyin.

İngilizce Günlük Konuşmalar 5

April 18, 2011 by · 8 Comments
Filed under: Amerikan İngilizcesi 

Şimdiye kadar okullarda ve özel kurslarda İngilizceyi ders kitaplarından öğrendiğimiz için ingilizce günlük konuşmaları anlamakta zorlanıyoruz. Çünkü, sokak İngilizcesinde ya da ingilizce günlük konuşmalarda, kitaplardaki ifadeler bulunmamakta ya da değişmektedir.

O yüzden size gerçek ingilizce öğrenmenizi tavsiye ediyoruz. Amerikan İngilizcesi kategorisindeki video derslerimizde ingilizce günlük konuşmalardan örnekler verip, bu örneklere daha yakından bakarak yeni kelimeleri, telaffuzda ve gramerde meydana gelen değişmeleri inceliyoruz. Aşağıda söz konusu yeni ifadeleri ve değişiklikleri inceleyelim. Yukarıdaki video dersimizi tekrar tekrar izleyerek yeni öğrendiğimiz bilgileri pekiştirelim.

İngilizce Günlük Konuşmalar Kelimeler:

you know what: bu ifade günlük konuşmalarda dinleyicilerin dikkatini çekmek için kullanılır. Tahmin et ne oldu? Bak, şunu dinle!; şunu biliyor musun?

flip through : sayfaları çevirmek, tv kanallarını zaplamak

No way!: Şaşırma ifadesi olarak kullanılır; Hadi canım!

crack (someone) up: to make other people laugh by telling jokes or acting funny. dağılmak, gülmekten katılmak

(be) a riot: to be very funny (said of people or things): velvele, şamata, alem, cümbüş

İngilizce Günlük Konuşmalar Telaffuz:

Hey, ya know what?: Günlük konuşma İngilizcesinde “You” kelimesi genellikle “Ya” olarak telaffuz edilir.

I was flippin’ through channels:  ing ile biten fiillerin sonundaki g konuşma İngilizcesinde kaybolmaktadır.

..an’ I saw our old classmate Chris Tyler: And kelimesinin, sondaki d hafi konuşma İngilizcesinde genellikle kaybolmaktadır.

İngilizce Günlük Konuşmalar Gramer:

Hey, ya know what?: yardımcı fiiller günlük konuşma İngilizcesinde bazen kaybolmaktadır. Soru cümlesinin tam hali: do you know what? Şeklinde olacaktır.

İngilizce Günlük Konuşmalar:

  • İngilizce Günlük Konuşmalar 4
  • İngilizce Günlük Konuşmalar 3
  • İngilizce Günlük Konuşmalar 2